1230 yılında bugünkü Erzincan şehri dolaylarında Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzemşahlar arasında vuku bulan muharebeye Yassı Çemen Meydan Muharebesi denir. Anadolu Selçuklularına savaşta Eyyübiler ve Kayı boyu (Osmanlılar) yardım etmiştir. Yassı Çemen Savaşı’nın sebepleri ve sonuçları hakkında kısa bilgiler.

Savaşın Nedeni

Moğol İstilası nedeniyle Orta Asya’daki yurtlarından olan ve bütün topraklarını kaybeden Harzemşahlar, yeni bir yurt edinmek için Doğu Anadolu’ya göç edip 1229 yılında bugün Bitlis’te olan Ahlat’ı işgal ederek buraya yerleşirler. Böylece Anadolu Selçuklu’larına hem sınır komşusu hem rakip olurlar.

Muharebenin Meydana Gelmesi

1230 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad Doğu Anadolu’da Ahlat’a yerleşen Celaleddin Harzemşah liderliğindeki Harzemşahlara sefer düzenledi. Ordular Erzincan yakınlarında bulunan Yassı Çemen denilen yerde karşılaştı.

Selçuklular Harzemşahlıları savaşta yendi. Harzemşahlıların lideri Celaleddin Harzemşah kaçmayı başarsa da sonradan öldürüldüğü ve bir adaya gömüldüğü bilinmektedir. Savaşta Eyyübiler Selçuklu Devleti’nin müttefiki olarak savaştılar.

Sonuçlar

  • Anadolu Selçukluları bugünkü Gürcistan’a bağlı Tiflis’e kadar yayıldılar.
    * Ahlat, Bitlis, Van, Adilcevaz, Malazgirt ele geçirildi.
    * Moğollarla Selçuklular arasında tampon görevi gören Harzemşah’lar tarihe gömüldü.
    * Selçuklu ile Moğolların burun buruna gelmesi kaçınılmaz oldu.
    * 1243 Kösedağ Savaşı’nda Moğollar Selçuklu’yu yenerek bu devlete son verdi.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir